Millä eläimellä on paras kuulo?

Arvaatko, millä eläimellä on paras kuulo?

Ihmiskorvan ulottumattomissa on uskomaton äänimaailma. Meidän korviemme kuuloalue on vain 20 hertsistä 20 kilohertsiin. Vertailun vuoksi esimerkiksi koirat kuulevat 40 hertsistä 46 kilohertsiin. Ihmiskorvan kuuloalueen ulkopuolella useat eläimet kuulevat todella matalia infraääniä ja huiman korkeita ultraääniä ja siksi onkin mielenkiintoista selvittää, millä eläimellä on paras kuulo. Varsinkin hyönteiset käyttävät monen taajuisia ääniä ja niiden kuulo onkin todella huippuluokkaa, mutta yllättäen hyvin kuulevia eläimiä on paljon myös nisäkkäissä.

Joko arvaat, millä eläimellä on paras kuulo?

Toiselle sijalle pääsevät norsut, jotka ääntelevät selvästi ihmisen kuuloaluetta alhaisemmilla infraäänillä. Nämä erittäin matalat äänet matkaavat toisten norsujen korviin jopa kilometrien päähän. Ykkössijaa pitää kuitenkin pienempi eläin, nimittäin maailman ainoa lentävä nisäkäs eli lepakko. Erikoislaatuisen kuulonsa avulla se pystyy kuulemaan jopa hyönteisten askeleet. Lepakot lähettävät erilaisia äänisignaaleja hyvin laajalla skaalalla ja käyttävät palaavien ääniaaltojen kuulemista kaikuluotaimena pyydystääkseen saaliikseen hyönteisiä.

Ihmisen ikääntyessä, myös kuulo heikkenee. Yleensä ikääntymiseen liittyvä kuulon alenema tarkoittaa sitä, että vanhemmat ihmiset eivät enää kuule niin korkeita ääniä kuin kuulivat vielä nuoruudessaan. Yleensä jo yli kahdeksantoistavuotiaat eivät enää kuule 17,4 kilohertsin taajuisia ääniä. Kuulon huononeminen johtuu monesti suoraan ikääntymisestä, mutta kuulo voi heikentyä myös vahingoittuessaan esim. altistuessaan liian usein melulle.

Huononeeko myös eläimen kuulo vanhetessaan?

Myös eläinten kuulo heikkenee ikääntymisen myötä. Huomaamme tämän ilmiön helpoiten seuraamalla lemmikkiemme vanhentumista. Esimerkiksi koirien ja kissojen kuulo voi vanhemmiten hiipua lähes kokonaan. Ihminen voi vaikuttaa kuulonsa säilymiseen suojaamalla sitä kovilta ääniltä. Pidetään siis huoli sekä lemmikkiemme että myös omasta kuulostamme suojelemalla niitä liian kovalta melualtistumiselta.

Festarit tulevat taas, pidä korvistasi huolta!

fesatar

Suomi, tämä kesäfestareiden luvattu maa, kylpee pian taas auringossa (ainakin toivottavasti) ja kansa vaeltaa innokkaana kuuntelemaan lempiartistejaan erilaisille festareille. Niitä järjestetään pitkin Suomea, ja jokaiselle viikonlopulle on nykään melkein jo ylitarjontaa. Monta kertaa juuri ennen hurjan festarikauden alkamista media tarjoilee kuluttajille neuvoja siitä, mitä kaikkea festareille kannattaa ottaa mukaan ja miten huolehtia asioista kuten riittävä vedenjuonti tai ehkäisy. Yllättävän usein jää kokonaan mainitsematta eräs tärkeä seikka; kuulo.

Kuuloliiton nyrkkisääntö on hyvä pitää mielessä: jos meluisassa tilanteessa ei saa selvää puheesta, joka kuuluu metrin päästä, kuulo tulisi suojata.

Myös melun kesto voi olla vaaraksi

Nykypäivänä meteli festareilla ei ole enää onneksi samaa luokkaa, mitä se oli vielä ennen vuotta 2003. Tuolloin ilmestyi uudet ohjeet asumisterveyteen, ja positiiviset muutokset alkoivatkin sen myötä. Tänä päivänä festivaalien järjestäjät ovat suhteellisen sitoutuneita pitämään desibelit kurissa. Silti kuulosuojaimia kannattaa käyttää, koska festareilla tavallista kovemmalle melulle altistutaan joka tapauksessa useamman tunnin ajalla. Tällöin kuulo ei saa ollenkaan lepohetkeä, jonka se kuitenkin tarvitsee. Tutkimusten mukaan korvat kestävät 90-100 desibelin melua tunnin tai kaksi, mutta sitten olisi jo tarvetta levolle. Korvatulpat suovat kuulolle tuon tärkeän levon.

Melualtistukselle on olemassa erilliset ohjearvot. Nyrkkisääntönä tässä on se, että joka kerta kun melu lisääntyy kolmella desibelillä, lyhentää se melualtistuksen kestoa puolella. Erot desibeleissä ovat siis pienet, mutta vaikutus altistusaikaan suuri. Huomioitavaa on myös kipukynnyksen melualtistus, joka on noin 125 desibeliä.

Liian melualtistuksen vaikutuksia

Vaikutukset voivat olla vakavia ja kestää koko eliniän. Meluvammat muodostuvat liian kovalle melulle altistumisesta, tai viettämisestä liian pitkiä aikoja meluisassa ympäristössä. Meluvamman yksi tyypillisimpiä oireita on tinnitus. Se on äärimmäisen inhottava vaiva,  jonka kroonisesta muodosta kärsii Suomesas jopa puoli miljoonaa henkilöä. Tinnitus on usein jatkuvaa vinkunaa tai kohinaa, ja korkeataajuista sellaista. Jos tinnitus on seurausta meluvauriosta, sitä ei voida nykytiedolla parantaa. Lisätietoa tinnituksesta ja muista kuulovammoista on saatavilla sivustollamme. Kuuloa tulisi todella vaalia, myös juhlimisen yhteydessä. Toinen meluvamma on kuulonalenema; se kehittyy usein pikkuhiljaa.

Kuulosuojaimia on nykyään monenlaista ja joka korvalle löytyy varmasti sopiva vaihtoehto. Ei siis ole mitään syytä jättää niitä käyttämättä, etenkään festareilla. Parempi katsoa kuin katua, joten suosittelemme jokaista lisäämään festarivarustukseensa myös kuulosuojaimet, esimerkiksi juuri hyvinkin huomaamattomat ja vaivattomasti mukaan otettavat korvatulpat.

Kuuloharhat

Kuuloharhoilla tarkoitetaan kuuloaistiin liittyvää illuusiota, jossa kuulija kuulee ääniä jotka eivät ole oikeasti olemassa. Harhat voivat olla myös erilaisia hallusinaatiota, jotka liittyvät aivojen toimintaan. Erilaisia kuuloharhoja voi olla esimerkiksi McGurkin ilmiö, Shephardin asteikko sekä harhat äänen jatkuvuudesta. Myös muun muassa erilaisiin sairauksiin, kuten skitsofreniaan liittyy erilaisia aivojen tuottamia hallusinaatioita.

kuuloharha

Hallusinaatiot eli aistiharhat

Kuuloharhoihin liittyy todella usein hallusinaatioita, jolla tarkoitetaan todentuntuista kokemusta, joka on kuitenkin oman mielen tuottama. Hallusinaatiot alkavat ja loppuvat tahdosta riippumatta. Kuuloharhoissa ihmisellä aktivoituvat samat aivokuoren osat kuin hän kuulisi oikean äänen, eli tällöin kuulemiskokemus on aito. Tällöin ääni ei tule kuitenkaan ulkoisesti, vaan on täysin mielen tuottama. Tämän vuoksi myös kuurotkin voivat kuulla samanlaisia ääniä ja syntymäkuurot hallusinoivat puheen näköharhojen avulla kuten viittomakielen kautta.

Kuuloharhoihin altistaa erilaiset tekijät kuten hapenpuute, rasitus tai traumakokemukset. Traumaperäiset aistiharhat ovat tavallisesti traumakokemusten aistimusten takaumia. Esimerkiksi puolison kuoleman jälkeen ihminen saattaa kuulla hänen äänensä. Sairaudet aiheuttavat myös erilaisia kuulohallusinaatioita. Näitä sairauksia ovat muun muassa edellä mainittu skitsofrenia, psykoosi, mania sekä psykoottinen masennus.

Äänet on mahdollista jakaa yksinkertaisiin sekä monimutkaisiin ääniin. Yksinkertaisiin ääniin kuuluu esimerkiksi kellonsoittoa, hälytysääniä tai epäselvää puhetta. Tähän hyvänä esimerkkinä on vanhempi, joka saattaa kuulla lapsensa itkevän. Monimutkaisia harhoja ovat muun muassa selvä puhe ja musiikki. Ääniä voi kuulla laidasta laitaan ja erilaiset äänet voivat olla loukkaavia, ahdistavia, leikkisiä, kannustavia, sarkastisia, seksuaalisia tai neuvovia. Myös kulttuurilla on vaikutus siihen, millaisia ääniä esimerkiksi skitsofreenikko kuulee. Tutkimuksissa on osoitettu, että Yhdysvaltain Kaliforniassa harhat ovat tavallisesti piinaavia, ja Intiassa taas positiivisia. Myös esimerkiksi Ghanassa äänten uskottiin kuuluvan jumalalle, koska äänet puhuivat uskonnollisia asioita.

Kuuloharhoja voi hoitaa tilanteesta riippuen. Riippumatta kuitenkin siiitä että onko ihminen psykoosissa, ääniä hoidetaan tavallisesti erilaisilla pyskoosilääkkeillä. Lääkkeet eivät kuitenkaan aina välttämättä poista ääniä, mutta äänten negatiivisuutta pystytään vähentämään nimeämällä erilaiset äänet ja keskustelemalla niille väittelyn sijaan.

On kuitenkin todettu, että jokaisella ihmisellä on valmius kuulla erilaisia harhoja, eikä niiden kuuleminen ole aina välttämättä sairaus. Jos äänet kuitenkin häiritsevät huomattavasti elämää, on syytä hakeutua lääkäriin.

Tinnitus – korvien soimista ja huminaa

Onko sinulla kokemusta korvien soimisesta, mutta et ole löytänyt sille selitystä? Kyseinen soiminen tai kohina saattaa johtua tinnituksesta. Kyseinen ääni ei aiheudu ulkoisesta äänestä, vaan syynä on tavallisesti sisäkorvan sisäkarvasolujen hermopäätteiden vaurioituminen, mikä aiheuttaa poikkeavan ääniaistimuksen. Syitä voi olla monia ja tinnitus esiintyä eri tavoin. Tässä artikkelissa tutustummekin paremmin tinnituksen syihin, esiintyvyyteen sekä hoitomuotoihin.

tinnitus

Oireena jatkuvaa vinkunaa

Tinnituksen ääni saattaa vaihdella, mutta se on normaalisti jatkuvaa vinkunaa, kihinää sekä kohinaa. Tämä soiva ääni on siniaaltomainen, ja se voi olla esimerkiksi 1500 HZ:n ääntä. Joillakin saattaa esiintyä monta erilaista tinnitusääntä yhtäaikaa. Tinnitus jaetaan useasti kolmeen eri vaikeusasteeseen; ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen tinnitukseen.

Ensimmäisen asteen tinnituksessa oireita esiintyy ajoittaan ja se näin ne myös häiritsevät harvoin. Tällöin tinnitus on mahdollista poistaa tietoisuudesta.

Toisen asteen tinnitus on jatkuvaa, ja tällöin hiljaisissa paikoissa se alkaa helposti häiritsemään. Meluisissa paikoissa oleminen tinnituksen kanssa häiritsee vähemmän.

Kolmannen asteen tinnituksessa tinnitus on jatkuvasti alitajuisesti läsnä, sekä se koetaan todella häiritseväksi. Tämä alitajuntainen tinnitus heikentää huomattavasti elämänlaatua ja saattaa aiheuttaa unihäiriöitä aina masennukseen saakka.

Esiintyvyys

Kroonisesta parantumattomasta tinnituksesta kärsii Suomessa noin 500 000  henkilöä. Tinnitusta voi aiheuttaa silloin tällöin myös väsymys, tupakointi, alkoholin käyttö sekä korvakäytävän tukkeutuminen. Lyhytaikaisena tinnitus esiintyy melkein kaikilla ihmisillä, voimakkaan melualtistuksen jälkeen erityisesti. 15 – 15 %:lla ihmisistä tinnitus on pitkäkestoista, esimerkiksi yli 5 minuutin pituista ja noin 8% joutuu hakemaan apua lääkäriltä vaivan vuoksi. Vain prosentilla tinnitus on todella vaikea-asteista sekä häiritsevää. Perinnöllisyydellä ei tiedetä olevan vaikutusta tinnitukseen.

tinnitus2

Hoito

Mikäli jokin meluvaurio on aiheuttanut tinnituksen, nykylääketiede ei sitä vielä voi parantaa. Mikäli tinnitukseen liittyy huimausta tai kuulon nopeaa huononemista, on syytä käydä lääkärin tutkimuksissa. Joskus tinnitus voi johtua puhtaasti flunssasta, esimerkiksi nenän tai korvan tukkoisuudesta, ja tällöin se voidaan hoitaa helposti pois. Mikäli potilas kärsii pahemmasta tinnituksesta, yhtenä hoitokeinona pidetään sopeutumisvalmennusta sekä kuntoutusta. Myös erilaisilla taustaäänillä saa peitettyä häiritsevää tinnitusta.

Yhteenveto

Vaikka tinnitus on yleistä, monet ihmiset eivät välttämättä edes huomaa sitä. Tinnitusta voi estää elämällä terveellisesti, sekä lepäämällä hyvin. Liian meluisia paikkoja tulisi välttää, sillä suurimmat kuulovauriot johtuvat meluisista paikoista. Mikäli tinnitus rasittaa elämänlaatua, on hyvä käydä lääkärin puheilla. Vaikka pahalaatuista tinnitusta ei voi kokonaan parantaa, sitä voidaan huomattavasti helpottaa ja sen kanssa voi oppia elämään.

Kuurojen maailma

Monet varmasti pohtivat onko kuurojen maailma täysin hiljainen. On varmasti jännittävää ajatella, miltä tämän yhden aistin puuttuminen mahtaa tuntua. Tämä kiinnostaa myös meitäkin, joten lähdimme tutkimaan asiaa. Löysimme internetin ihmeellisesti maailmasta hyvää tietoa, jonka tahdomme myös jakaa teidän kanssanne.

 

kuuro

Normaalia arkea

Kuurot pystyvät elämään aivan normaalia arkea, vaikka joitakin poikkeavaisuuksia löytyy. Kuurouden asteita löytyy erilaisia, jotkut saattavat kuulla joitakin ääniä, ja jotkut eivät välttämättä huomaisi vaikka joku löisi kattilat yhteen juuri korvan vieressä. Äänet eivät ole kuitenkaan samanlaisia, mitä me kuulemme. Jotkut kovat äänet saattavat kuulua esimerkiksi tömähdyksinä. Puhuminen kuuroille on mahdollista, ja jotkut oppivat sitä hyvin, toiset vähän huonommin. Kuuroille tarjotaan puheterapiaa, jossa opetellaan ääntämistä ja puhumista viittomakielen avulla.

Kuuroilla on tarkkaavaisempi näköaisti kuin niillä, joilla kuuloasti on itsestäänselvyys. Kuurot reagoivat välittömästi liikkeeseen ja ovat tarkkaavaisempia arjen asioissa. Tämän vuoksi näköaisti on kuuroille erittäin tärkeä, koska sen välityksellä he saavat kaiken tiedon.

Äidinkielenä viittomakieli

Viittomakieli on monen kuuron oma äidinkieli. Suomenkieli suomalaisille kuuroille on tavallisesti vasta toinen kieli ja englanti kolmas. Monet kuurot kertovat, että kommunikointi varsinkin suomalaisten kanssa on erittäin hankalaa. Ulkomailla ihmiset ovat vapautuneempia, ja uskaltavat elehtiä asioita enemmän. Suomessa monet ihmiset menevät täysin lukkoon kuuron tullessa juttelemaan. Jotkut saattavat kuitenkin kaivaa rohkeasti puhelimen esiin, ja kommunikoida kirjoittamalla sitä kautta.

Oma yhteisö

Kuuroilla on oma pieni yhteisö, kieli sekä kulttuuri. Melkein kaikki tietävät toisensa tässä tiiviissä vähemmistössä ympäri maailmaa, ja tämän vuoksi monet kuurot saavat hyviä ystäviä ympäri maailmaa tätä kautta. Kuurojen yhteisö onkin siis yhtä suurta perhettä.

Onnellista elämää

Viittomakieliset elävät siis aivan tavallista elämää. He juhlivat, matkustavat, opiskelevat sekä käyvät töissä. Kuurojen yhteisö järjestää useita eri tapahtumia, jonne kokoontuu muita kuuroja ympäri Suomea. Kuurojen kulttuuri on siis mielenkiintoinen sekä tärkeä, mutta kuurojen määrä vähenee valitettavasti kokoajan kehittyneen lääketieteen vuoksi.

Monet kuurot kuvailevatkin itseään onnelliseksi. Jo syntyessään kuurot kertovat että on mahdotonta ikävöidä mitään, mitä ei ole ikinä omistanut. He iloitsevat siitä mitä heillä on, eivätkä mieti mitä ei ole.

Kuurot voivat nauttia vammastaan huolimatta täysipainoista elämää. Moni kuuro ei edes koe kuurouttaan vammaksi. Monen elokuvan saa suomenkielisillä tekstityksillä, esimerkiksi Netflix -palvelussa. Elokuvaelämys on tietysti hyvin erilainen, kun ei kuule tarkkaan harkittuja ääniefektejä ja dialogia. Tietysti jos on kuuro, ei välttämättä kuule myöskään erilaisten kolikkopelien ääniefektejä. Onneksi kuurot ihmiset voivat lukea Casinopelaaja Opas -kaltaisten sivujen kaltaisilta sivuilta infoa kasinojen peleistä, kasinoista itsestään ja muusta rahapelaamiseen liittyvästä. Onneksi rahapelejä pelatakseen ei tarvitse kuuloa, vaan läjäpäin onnea.

Meille kuuleville – niin kuin kuulovammaiset normaaleilla kuulolla varustettuja ihmisiä kutsuvat – on kuurojen maailma vielä hyvin hämärän peitossa. On jännittävää ajatella, millaista olisi nauttia viihteestä esimerkiksi ilman puhetta ja musiikkia. Kuulo on kuitenkin yksi ihmisen tärkeimmistä aisteista. Se on suojellut esi-isiämme vaaroilta ja petoeläimiltä. Muillekin eläimille kuin ihmiselle kuulo on jopa näköaistia tärkeämpi aisti: esimerkiksi lepakot suunnistavat lentäessään täysin kuuloaistinsa varassa öisellä taivaalla ja valaiden kaltaiset merinisäkkäät pystyvät kuulemaan jopa useiden kymmenien kilometrien päästä lajitovereidensa ääntelyn. Ihmisen kuulo ei todellakaan ole eläinmaailman parhaimmasta päästä: koiralla on nelinkertaisesti parempi kuulo ihmiseen verrattuna ja se voi ihmisen tavoin stressaantua melusta ja hälinästä. Ihminen voi myös stressaantua suuresti melusta ja melusta voi oikeasti myös sairastua. Lisäksi kova melu alentaa ihmisen kuuloa ja pahimmillaan ihmisen korvat voivat soida, jolloin puhutaan tinnituksesta. Meluvaurion aiheuttamaa tinnitusta ei voida nykylääketieteen keinoin parantaa, ainakaan jos se on kestänyt pitkään.

Musiikkia liian kovalla

Olemme käyneet viime aikoina haastattelemassa kadulla nuoria ihmisiä, ennen kaikkea ihmisiä jotka kuuntelevat musiikkia samaan aikaan kun ovat tulleet meitä vastaan. Meidän teemamme on ollut hyvin selkeää. Teemamme on ollut tosiaan se, että olemme halunneet tutustua ja haastatella musiikin volyymiin liittyvissä asioissa. Nämä asiat ovat todella tärkeitä, kun puhutaan ihmisten kuulosta ja heidän korviensa hyvinvoinnista. Tämä on hyvin oleinen asia, kun puhutaan ihmisistä ja ennen kaikkea nuorista, että mikä on suurin riski haavoittaa omaa kuuloa. Eli käytännössä virhe jonka ihmiset tekevät ei suinkaan ole se, että he kuuntelevat musiikkia. Ongelma piilee lähinnä siinä, että he kuuntelevat liian lujalla. Pitkässä juoksussa tämä on todella haitallista korvillesi ja kuulollesi. Kuuloa on hyvin vaikeaa korvata sen jälkeen, kun sitä on vahingoitettu. Tämän vuoksi halusimme tehdä tämän, ja haastatella ja myös samalla sitten haastattelun jälkeen myös kertoa heille, että musiikin kuuntelu liian kovalla volyymilla on todella haitallista. Nuoret suhtautuivat todella positiivisesti tähän. He olivat hyvin kiitollisia siitä, että joku huolehtii ja välittää heidän kuulonsa hyvinvoinnista. Tämä oli mielestäni aivan mahtava juttu. Haastatteluiden jälkeen istahdimme hotelli kampin aulaan ja siellä on langaton netti yhteys. Siinä pelasimme jonkun aikaa Mega Fortune peliä Nordicbet netticasinolla. Pelit menivät todella hyvin. Saimme mukaamme 100 % ensitalletusbonus edun aina 100 € asti. Ilmaiskierroksia emme tällä kertaa saaneet mukaan. Joka tapauksessa Mega Fortune oli kuumana ja 100 % ensitalletubonus oli hyvä etu meidän netticasino peleille. Saimme voitettua vähän ilmaispyöräytyksiä ja voitimme pari sataa euroa. Tämä tuntui todella mahtavalta. Sen jälkeen menimme kohti bussiasemaa ja jäimme odottamaan bussia. Se tuli noin vartin jälkeen ja sen jälkeen lähdimme sillä kotiin.

Korva tulpat

Olemme Suomessa kovasti festari kansaa, näin kesäisin. Suomalaiset lähtevät festareille yleensä siinä mielessä, että siellä on hauskaa ja siellä saa sitten vapaasti rentoutua. Se on hyvä asenne mielestäni. Festareilla kuuluukin rentoutua ja kuunnella juuri sitä musiikkia, josta itse tykkää. On kuitenkin hyvä muistaa, että kun festareilla käy, että turvallisuus on kaiken keskipisteessä. Älä hölmöile vaikka ole ottanut yhden tai pari olutta, vaan pidä kiinni turvallisuudesta. Tällä tarkoitan lähinnä sitä, että jos käyt kuuntelemassa jonkun yhtyeen keikkaa tapahtumassa, niin kannattaa aina pitää huolen siitä, että suojelee tarpeeksi hyvin omia korvia. Niitä kannattaa suojella sillä tavalla, että käyttää vaikka kuulosuojaimia. Ellei niillä kehtaa kävellä ympäri festari aluetta niin voi käyttää myös korvatulppia. Korvatulpat ovat siinä mielessä todella hyviä, että niitä ei lähes huomaa. Monet artistit myös lavalla käyttävät näitä korvatulppia, eikä suotta. He ovat sentään artisteja ja kuulo on heille todella tärkeä elementti soittoa tehdessä. Aiemmin festari alueilla totuimme näkemään myös netticasino mainoksia. Tänä päivänä peliyhtiöiden ja netticasino sivustojen mainokset ovat tyystin kiellettyjä Suomessa. Mutta netticasinoilla voi edelleen pelata, vaikka he eivät saa mainostaa Suomessa julkisesti. Aiemmin oli myös helppoa löytyy juuri se sopivin reloadbonus tai talletusbonus. Tänä päivänä casinobonuksia saa etsiä jonkun aikaa ennen kuin löytää sen parhaimman. Talletusbonukset ovat kuitenkin valttia myös tänä päivänä. Myös reloadbonukset ovat edelleen suosittuja. Itse tiedän loistavia sivustoja, joista niitä parhaimpia bonuksia aina löytää. Ajattelin että voisin vaikka seuraavassa artikkelissa vaikka vähän lisätietoja näistä eduista ja katsotaan jos saadaan myös mahtumaan vähän linkkejä. Katsotaan miten aikaa ja tilaa riittää! Palataan seuraavan artikkelin merkeissä!

Viittomakieli

Jatkamme meidän mahtavaa artikkeli sarjaa seuraavalla teemalla: Viittomakieli! Tänään ajattelimme että keromme tästä todella suositusta aiheesta. Viittomakieli on todella mahtava keksintö, varmasti yksi mahtavimmista keksinnöistä kautta aikojen kun kielistä puhutaan. Viittomakieltä on harrastettu maailmassa jo todella pitkään. Tänä päivänä uutisissa näemme myös normaalisti uutis joissa puhutaan, mutta on myös olemassa erilaisia mahdollisuuksia kuunnella uutiset viittomakielellä. Ne jotka eivät tiedä, niin viittomakielessä puhutaan aina käsillä ja eleillä. Tämä on mahtavaa, sillä ilman että sanaakaan sanoo tai ääntelee, sitä voi keskustella toisen kanssa käsien tai sitten eleiden avulla. Tämä on todellakin yksi maailman mahtavimmista kieli keksinnöistä. Itse harrastan myös viittomakieltä jonkun verran. Olen käynyt kielioppi kursseja ja opin lähes joka päivä jotain uutta. Se on mukava harrastus ja sitä voi harrastaa kuka tahansa.

Niin kuin aiemmin mainittiin niin netticasino peleihin ei tarvitse kuuloa tai viittomakieltä laisinkaan. Jackpot pelit kuten Mega Fortune ja Arabian Nights pelit ovat suunniteltu sillä tavalla, että ne soveltuvat lähes kaikille. Mega Fortune ja Arabian Nights pelit ovat tällä hetkellä todellisia netticasino suosikki video automaatti jackpot pelejä. Jackpot Mega Fortune pelissä voi olla miljoonia tai jopa kymmeniä miljoonia. Arabian Nights jackpot vaihtelee aina miljoonasta useampaan miljoonaan! Mitä itse tekisit jos netticasino sivustolta irtoisi jokin jackpot voitto? Itse menisin pitkälle matkalle. Mega Fortune ja Arabian Nights jackpot peleihin voi käyttää casino bonus etuja. Casino bonus etuja voit lunastaa mukaasi netticasino sivustoille. Jos haluat lisää tietoja mahtavista casino bonus eduista ja jackpot peleistä klikkaa tästä. Jackpot pelit ja niiden voitot ovat progresiivisia, joten ne nousevat kokoajan!

 

Kuulolaitteet

Edellisissä artikkeleissa olemme puineet sitä, miten tärkeää on että pidät huolta siitä, että korvasi ovat aina puhtaat ja peset niitä sitten aina tasaisin väliajoin. Kannattaa aina tosiaan pitää korva hygienia kunnossa. Tässä artikkelissa tulemme tietysti menemään uusiin mielenkiintoisiin aiheisiin. Tällä kertaa on sitten luvassa kuulolaitteet. Nämä kuulolaitteet ovat olleet jo monet vuodet markkinoilla, jo kymmeniä vuosia. Teknologia kuitenkin kuulolaitteissa on mennyt todella hyvää vauhtia eteenpäin ja tänä päivänä kuulolaitteet ovat todella teknisesti toimivia. Tänä päivänä voi myös tehdä kuuloleikkauksia, joiden avulla saattaa saada kuuloa takaisin. Nämä leikkaukset eivät ole vielä sillä tasolla, että kaikki leikkaukset onnistuisivat ja että kuulo varmasti tulisi takaisin. Kuulolaitteet ovat tosiaan asia erikseen, ne auttavat huonosti kuulevia ja tehostavat kuuluvuutta sen verran että saattaa kuulla paljon paremmin.

Edellisessä artikkelissa puimme myös sitä, että nettipokeri, videopokeri ja netticasino pelit toimivat tänä päivänä kuulo ystävällisesti sillä tavalla, että ne soveltuvat myös kaikille ja kuuloa ei näihin peleihin tarvitse laisinkaan. Netticasino pelit kuten video-automaatti, kolikkopelit, video kolikkopelit ja jackpot pelit ovat sellaisia joihin et tarvitse kuuloon liittyviä asioita. Myös nettipokeri, videopokeri ja pöytäpelit ovat sellaisia pelejä, jotka ovat kuulo ystävällisiä niin sanotusti. Joissakin video-automatti -, kolikkopeli, video kolikkopeli ja jackpot peli tyyppisissä peleissä saattaa olla jotain netticasino efektejä, mutta nämä eivät ole välttämättömiä jotta voit pelaa peliä. Netticasino sivustot tarjoavat myös mahtavia casino bonus etuja, joitan voit lunastaa kun teet talletuksen. Casino bonus etujen lisäksi tarjolla saattaa olla myös ilmaispyöräytyksiä ja reload bonus etuja. Casino bonus eduista löydä parhaimmat artikkelit käymällä casino-bonukset.com sivustolla!

Vähän lisää kuulosta

Edellisissä artikkeleissa olemme puineet sitä, mitä kaikenlaisia mukavia nettipelejä voi netissä pelata. Tässä artikkelissa palaamme kuitenkin kuulon pariin. Tällä kertaa ajattelin että kerron vähän yhdestä aiheesta, joka on ollut pidemmän aikaa tapetilla ja josta on keskusteltu, mutta kuitenkaan kaikki eivät tiedä tästä asiasta. Se on tietysti se, että mikäli sinulla on tasapaino ongelmia, saattaa se tietysti johtua sinun kuulostasi. Ei välttämättä ehkä kuulemisesta, vaan siitä, että sinulla saattaa olla tosiaan vahaa korvissa. Tästä aiheesta olemme aiemmin myös uutisoineet, ja halusimme asian tärkeyden takia muistuttaa teitä rakkaita lukijoita että peskään korvanne ja pitäkää huolta itsestänne. Yksi todellinen fakta on tietysti se, että tasapainoon voi vaikuttaa myös muut asiat. Mutta korvien huolto saattaa olla juuri sitä, mitä sinä tarvitset jos sinulla on jotain ongelmia tasapainosi kanssa.

 

Nettipelit ja ennen kaikkea nettipokeri ja netticasino tyyppiset pelit ovat lajeja joissa sinun ei tarvitse käyttää kuuloa. Tämä on tietysti mahtavaa, että nettipokeri toimii myös ihan sillä perusteella, että kun on sinun vuorosi tietokone ilmoittaa sinulle siitä. Samoin netticasino peleissä, mm. Mega Fortune ja Arabian Nights pelit ovat sellaisia pelejä, joissa et tarvitse muuta kuin toimivaa hiirtä ja tietokonetta jolla voit sitten pelata kyseisiä jackpot pelejä. Näissä netticasino suosikkipeleissä on aina mahtavat jackpot voitot tarjolla. Jackpot pelit kuten Mega Fortune ja Arabian Nights tarjoaa myös mahtavia kierros voittoja ja myös tietenkin huimat jackpot voitot. Kannattaa käydä kokeilemassa. Jackpot voittoja voi saada jo pienilläkin panoksilla. Mega Fortune pelissä on sentti pienin mahdollinen panos eli minimipanos ja Arabian Nights pelissä 5 € kierros panos on minimipanos.