Kuuloliitto – keitä olemme?

Kuuloliitto (aikaisemmalta nimeltään Kuulonhuoltoliitto) on vuonna 1930 perustettu yhdistys, joka toimii Suomen kuulovammaisten asialla. Ensisijainen pyrkimyksemme on vaikuttaa yhteiskunnan toimintaan tuomalla kuulovammaisten ongelmia esille ja sitä kautta luoda kuulovammaisille parempi, saavutettavampi ja esteettömämpi ympäristö. Tavoitteemme on saada aikaan yhteiskunta, jossa kuulovammaiset ovat yhdenvertaisessa asemassa kuulevien kanssa niin työelämässä kuin opiskelujen ja harrastusten parissa. Siksi yhdistyksemme tavoitteena on parantaa yhteiskunnan toimintatapoja esimerkiksi tulkkauspalveluiden, viestintämenetelmien, kommunikaation ja kuunteluympäristön osalta, jotta kuulovammaisten arki helpottuisi. Pyrkimyksenämme on myös jatkuvasti tutkia kuulonhuoltoon liittyviä asioita ja selvittää, millä muilla keinoin voisimme laajentaa toimintaamme entistä monipuolisemmaksi.

Suomessa on yli puoli miljoonaa huonokuuloista. Tämän sivuston tarkoituksena on tuoda yhteen kuulovammaiset ja kaikki, joita asia koskee. Tällä hetkellä Kuuloliittoon kaikkine paikallisine kuuloyhdistyksineen ja toimialayhdistyksineen kuuluu 16500 jäsentä ja määrä kasvaa jatkuvasti. Kuuloliitto tarjoaa vertaistukea liiton jäsenille ja edustaa heitä. Yksi liittomme tärkeä tehtävä on myös tuottaa ja kehittää kuntoutuspalveluita. Toisinaan järjestämme tapahtumia ja monenlaisia kulttuuri-, loma- ja virkistyspalveluita liittoomme kuuluville jäsenille, joista esimerkkeinä mainittakoon monipuolinen kurssitarjonta sekä erilaiset leirit, virkistyspäivät ja seminaarit. Jäsenillemme on tarjolla on myös mahdollisuus hakea erilaisia apurahoja sekä tilaisuus osallistua yhdistyksemme kautta erilaisiin kansainvälisiin projekteihin.

Sivustomme tarjoaa runsaasti tietoa yhdistyksestämme ja sen toiminnasta sekä yleisesti kuulovammaisuuteen liittyen kaikista asiasta kiinnostuneille tahoille. Sivuiltamme löytyy runsaasti informaatiota, mutta se on helppokäyttöinen ja selkeä. Täältä löydät kätevästi ajankohtaista tietoa järjestämistämme tapahtumista, erilaisista menneistä, nykyisistä ja tulevista hankkeista ja projekteista ja eri paikallisyhdistyksistämme. Mikäli et vielä ole jäsen, voit helposti liittyä yhdistykseemme sivustomme kautta. Kuuloliiton jäsenenä hyödyt tarjoamastamme tuesta, toiminnasta ja tiedosta. Lisäksi saat kotiisi liittomme tuottaman Kuuloviesti-lehden sekä useita alennuksia eri puolilla Suomea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *